Soller - Sonlez Fotoen

Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.

Corneille Kneip(*1912) a Fra        Jean Berckels, Soller                    M. et Mme Pletschette, Sonlez     Soller Nach der Begradigung

     

Soller  Jean Berckels                    Soller Millen                                  Soller Millen                               Soller vor Strassenumänderung

   

Jean Berkels beim Huewerséiem                 Camille a Jos Huet mam 1. Trakter                                             Kapell Soller                                                                        den déi 2 Dierfer Soller an Donkels zesumme kaft hun

  

 Soller 2005

   

Soller Millen 2005

 

 

Soller 2006

                                                                                                                                                           Schützegruew 2. Weltkrich

   

 

 

   

 

Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.